Georgia Theologou

 • 希腊, 1992

 • 简介

  Georgia Theologou的画作呈现出高度个性化的色彩选择,围绕着人类心灵的成长过程和经历,如创伤、性或者一系列的感官“联觉”现象。她着迷于丰富的色彩和沉浸式的模棱两可,她的作品不是描绘某个特定的人,而是一中体验存在的本质,一种用色彩表达的脆弱的记忆。

  性以及个人创伤是每个人生活中最自然的事情,也是Georgia Theologou的作品核心。她喜欢以共情作为侧重点来画肖像,裸体或其他以“人”为中心的作品。在她的作品中,主体往往是少女,并通过色彩来呈现和塑造。色彩是她的视觉语言,能够表达一种独特的情绪,并赋予新的意义。

  对Georgia Theologou来说,记忆是人类心灵中最神圣的东西,是记忆造就了人。在脑海中储存印象深刻的场景和图像,然后将它们与想象力相结合,从而产生无数的选择和可能性,这一想法给了Georgia Theologou很大的启发。

  “我从不对复杂的场景或超现实主义的概念感兴趣,我只对那些看起来像是回忆的场景感兴趣:从未亲身经历过,但却感同身受。”Georgia Theologou如是说。

显示了 16 件产品(共 16 件)

排序

排序

显示了 16 件产品(共 16 件)

价格

最高价格为

艺术家
Artwork Medium
 • The Chameleon

  The Chameleon

  艺术家
  Georgia Theologou
  常规价格
  €500,00
  促销价
  €500,00
  常规价格
 • Spring Colours

  Spring Colours

  艺术家
  Georgia Theologou
  常规价格
  €550,00
  促销价
  €550,00
  常规价格
 • Girl with Pink Hair

  Girl with Pink Hair

  艺术家
  Georgia Theologou
  常规价格
  €500,00
  促销价
  €500,00
  常规价格
 • The Mermaid

  The Mermaid

  艺术家
  Georgia Theologou
  常规价格
  €450,00
  促销价
  €450,00
  常规价格
 • Nude on Pink Grass

  Nude on Pink Grass

  艺术家
  Georgia Theologou
  常规价格
  €750,00
  促销价
  €750,00
  常规价格
 • Boy with his Cat

  Boy with his Cat

  艺术家
  Georgia Theologou
  常规价格
  €700,00
  促销价
  €700,00
  常规价格
 • Girl with Blue Hair

  Girl with Blue Hair

  艺术家
  Georgia Theologou
  常规价格
  €500,00
  促销价
  €500,00
  常规价格
 • Girl of Spring

  Girl of Spring

  艺术家
  Georgia Theologou
  常规价格
  €500,00
  促销价
  €500,00
  常规价格
 • Colourful Rain

  Colourful Rain

  艺术家
  Georgia Theologou
  常规价格
  €1.050,00
  促销价
  €1.050,00
  常规价格
 • The Girl with the Red Hair

  The Girl with the Red Hair

  艺术家
  Georgia Theologou
  常规价格
  €450,00
  促销价
  €450,00
  常规价格
 • April's Light

  April's Light

  艺术家
  Georgia Theologou
  常规价格
  €500,00
  促销价
  €500,00
  常规价格
 • Shadow

  Shadow

  艺术家
  Georgia Theologou
  常规价格
  €400,00
  促销价
  €400,00
  常规价格
 • River

  River

  艺术家
  Georgia Theologou
  常规价格
  €550,00
  促销价
  €550,00
  常规价格
 • Rain

  Rain

  艺术家
  Georgia Theologou
  常规价格
  €400,00
  促销价
  €400,00
  常规价格
 • Flower Face

  Flower Face

  艺术家
  Georgia Theologou
  常规价格
  €400,00
  促销价
  €400,00
  常规价格
 • Daylight

  Daylight

  艺术家
  Georgia Theologou
  常规价格
  €650,00
  促销价
  €650,00
  常规价格